Každý web je na internetu určen pro někoho a slouží k něčemu. Ale náš web je tu možná pro každého z lidí a dokáže těmto pomoci v mnoha ohledech.
Jak si zabalit příruční zavazadlo?
Jak si zabalit příruční zavazadlo?

Jak si zabalit příruční zavazadlo?


Pokud se vydáte na cestu letadlem s nízkonákladovou spoleÄností, v cenÄ› letenky je mnohdy pouze příruÄní zavazadlo. PovÄ›tÅ¡inou se jedná o last minute letenky, které můžete do různých evropských i svÄ›tových destinací sehnat opravdu za pár korun. Cestování letadlem tak nebylo nikdy dostupnÄ›jší.

letadlo ve vzduchu

OvÅ¡em vÄ›tÅ¡ina nízkonákladových letů má v cenÄ› letenky pouze příroÄní zavazadlo a tady je zmiňovaný kámen úrazu. Zabalit totiž vÅ¡e potÅ™ebné do malého zavazadla, které navíc musí splňovat vÅ¡echny náležitosti, není jednoduché. Pokud chceme opravdu cestovat low cost a nepÅ™iplácet za odbavené zavazadlo, musíme se řídit následujícími pravidly:

  • Krosna místo neskladného kufru, je tvárnÄ›jší. Pokud bojujete s nedostatkem místa, vezmÄ›te si na sebe více vrstev obleÄení, které pak na palubÄ› letadla můžete svléknout.
  • S sebou si zabalte jen nejnutnÄ›jší vÄ›ci, bez kterých se neobejdete. Ostatní vÄ›ci můžete nakoupit až na místÄ›.
  • PříruÄní zavazadlo podléhá Å™adu omezení, jedním z nich je i pÅ™eprava tekutin. PoÅ™iÄte si proto malé lahviÄky, do kterých potÅ™ebnou drogerii pÅ™elijete.
  • Nezapomínejte, že je potÅ™eba bojovat o každý centimetr prostoru, správná technika balení obleÄení dokáže uÅ¡etÅ™it spoustu místa v zavazadle
  • VÄ›ci, které podléhají letiÅ¡tní kontrole, balte až naposledy
  • Cestovní doklady a peníze ukládejte do zvlášť, tak abyste je mÄ›li kdykoliv po ruce

vytištěné letenky

Jak velké mohu mít příruÄní zavazadlo?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovÄ›dÄ›t, neboÅ¥ každá letecká spoleÄnost má nastaveny odliÅ¡né parametry na velikost zavazadla. PotÅ™ebné informace vÅ¡ak vždy najdete na stránkách dané letecké spoleÄnosti, se kterou poletíte.

Co patří do příruÄního zavazadla?

PříruÄní zavazadlo si můžete vzít s sebou na palubu, proto do nÄ›j patří hodnotné pÅ™edmÄ›ty, jako jsou Å¡perky, mobilní telefon, notebook, doklady nebo peníze. Odbavené zavazadlo ztratíte brzo z dohledu, navíc se bÄ›hem pÅ™epravy může velmi snadno poÅ¡kodit.