Každý web je na internetu určen pro někoho a slouží k něčemu. Ale náš web je tu možná pro každého z lidí a dokáže těmto pomoci v mnoha ohledech.
Práce s počítačem mě baví
Práce s počítačem mě baví

Práce s počítačem mě baví


Práce s poÄítaÄem pro nÄ›koho může být opravdu hodnÄ› jednoduchá, ale pro nÄ›které lidi také dost složitá. A je to hlavnÄ› kvůli tomu, že lidé, kteří pracují s poÄítaÄem, tak se také hlavnÄ› spoléhají na to, že to bude Äím dál tím více jednodušší, že když budou rozumÄ›t více informaÄní technologii a poÄítaÄům obecnÄ›, že to bude pro jejich dobro. Ale Å™eknu vám, že tohle je pravda. Protože v dneÅ¡ní dobÄ›, kdo se vyzná v poÄítaÄi, tak má opravdu z půlky vyhráno, protože jen pÅ™emýšlejte, Å™eknÄ›te mi, jaké je zamÄ›stnání, kde už vůbec nepotÅ™ebujete tÅ™eba znát poÄítaÄové různé termíny nebo terminologie a tak podobnÄ›?

PoÄítaÄ umí vÅ¡echno.

Protože když si vzpomenu, kdy moje kamarádka žádala o práci recepÄní bance, tak prý tam potÅ™ebovala umÄ›t dva jazyky a také opravdu dokonale na poÄítaÄi. A musela tam umÄ›t anglicky a nÄ›mecky a také opravdu skvÄ›le ovládat poÄítaÄ a pracovat ve Wordu a excelu. Proto jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo na Å¡kodu, kdybych tÅ™eba také navÅ¡tÄ›vovala nÄ›jaké kurzy anebo bych se u nÄ›koho nechala uÄit na poÄítaÄi. Sice já umím ovládat poÄítaÄ, umím toho docela dost, ale myslím si, že i když s tímhle nepracuji, tak jsem v tomhle docela dobrá. Nejsem žádný odborník a také nic extra neumím.

PoÄítaÄe jsou praktické.

Nedokážu tÅ™eba nÄ›komu vygenerovat nÄ›jaké heslo anebo kódy, neumím nÄ›komu vybrat úÄet v bance, tohle ani umÄ›t nechci. Nejsem taková, ale abych zase umÄ›la dokonale zvládat poÄítaÄ a rozumÄ›la více informaÄní technologii, tak podle mého názoru tohle není nikdy na Å¡kodu. Navíc, když tohle ovládáte, tak když tÅ™eba máte jenom maturitu, tak vás také Äekají opravdu skvÄ›lé nabídky práce, protože v dneÅ¡ním svÄ›tÄ› chce každý zamÄ›stnavatel, aby jeho zamÄ›stnanec umÄ›l jazyky a také hlavnÄ› aby mÄ›l veliké zkuÅ¡enosti na poÄítaÄi. A velké zkuÅ¡enosti s informaÄní technologií, jinak si to nedokážu vysvÄ›tlit, ale poÄítaÄe jsou v moderním svÄ›tÄ› opravdu hodnÄ› důležité.