Každý web je na internetu určen pro někoho a slouží k něčemu. Ale náš web je tu možná pro každého z lidí a dokáže těmto pomoci v mnoha ohledech.
Nechcete mít lepší vypínač?
Nechcete mít lepší vypínač?

Nechcete mít lepší vypínač?


Těžko bychom u nás hledali nÄ›koho, komu by nic neříkal pojem vypínaÄ. Takovými elektroinstalaÄními prvky jsou totiž naÅ¡e domácnosti i jiné objekty vybaveny už odedávna a každý jsme je používali, používáme je a také je budeme používat od raného dÄ›tství až do skonání.
OvÅ¡em pokud se týká kvality vypínaÄů, nejsme nejednou zrovna na výši. Protože tyto používáme naprosto rutinnÄ›, ovÅ¡em tÅ™eba nad jejich estetickou úrovní se vesmÄ›s vůbec nepozastavujeme. Bereme zkrátka vypínaÄe jako naprosto vÅ¡ední vÄ›c, která je taková, jaká je, a tím to pro nás konÄí.průmyslový vypínaÄ
A to je možná chyba. Protože zatímco nÄ›kam se ty, které známe už po dlouhou Å™adu let, hodí, jinde působí nepÅ™irozenÄ›, případnÄ› se tam ani trochu nehodí. A mÄ›li bychom tak nejednou zvážit, nebylo-li by od vÄ›ci nahradit ty dosavadní, nejednou pomalu historické artefakty, nÄ›Äím modernÄ›jším, nÄ›Äím, co odpovídá jednadvacátému století ve vÅ¡ech ohledech, estetickou úroveň nevyjímaje.
Kdybychom se nad tím zamysleli, nejspíše dospějeme k poznání, že by se leckde daleko více než to, co tam aktuálně je, vyjímalo spíše něco z vysoce modulární řady Schneider Unica Lightpark. A to právě proto, že v tomto případě jde o něco daleko modernějšího než to, na co jsme u nás zvyklí.
Unica totiž nabízí jednotné modulární strojky, k nimž se nabízí Å¡iroká barevná Å¡kála rámeÄků, majících mimo Äetných různých barev a barevných kombinací i různé designy. Jde tu tedy o velice variabilní výrobky, z nichž si každý jistÄ› vybere to své, mezi nimiž najde to pravé pro prakticky kterýkoliv prostor, kde je vypínaÄe zapotÅ™ebí.svítící vypínaÄ
Což je právÄ› to, Äím se tento typ produktů liší jak od vypínaÄů, jež mají původ ve vcelku dávných Äasech, tak i od výrobků souÄasných konkurenÄních firem.
Jenom tady si každý může k témuž strojku vybrat vhodný rámeÄek, aniž by riskoval nekompatibilitu. PrávÄ› tady je uspokojen každý, kdo má estetické cítÄ›ní.
A proÄ si nepořídit právÄ› toto, že? Když sotva nÄ›kde najdeme nÄ›co lepšího?