Každý web je na internetu určen pro někoho a slouží k něčemu. Ale náš web je tu možná pro každého z lidí a dokáže těmto pomoci v mnoha ohledech.
K čemu slouží automobilové žárovky W5W
K čemu slouží automobilové žárovky W5W

K čemu slouží automobilové žárovky W5W


Osram je celosvÄ›tovÄ› proslulý výrobce svÄ›telných zdrojů. Výrobky této znaÄky vykazují nízkou míru reklamovatelnosti a jejich spolehlivost je jedním z důvodů, proÄ se zákazníci obrací právÄ› tímto smÄ›rem. ZnaÄkové produkty jsou v této oblasti urÄitou zárukou kvality a jejich cena je natolik nízká, že nemá prakticky význam Å¡etÅ™it na výrobcích neznámých znaÄek. Výroba žárovek, zářivek, výbojek a dalších zdrojů umÄ›lého svÄ›tla vyžaduje specifické technologické podmínky, postupy a procesy a ty jsou dodržovány v souladu s požadavky výzkumných pracoviÅ¡Å¥ zejména u renomovaných znaÄek.jedoucí auto s rozsvícenými svÄ›tly.jpg
Proto se také znaÄka Osram objevuje i v místech, kde je nutné se na kvalitu osvÄ›tlovacích tÄ›les spolehnout, jako jsou napÅ™. operaÄní sály a lékaÅ™ské přístroje, letecká technika, stavební mechanismy, automatické výrobní linky atd.

Automobilový průmysl

Jedním z pilířů spoleÄnosti Osram je odvÄ›tví automobilového průmyslu. Výrobce se zaměřil na vÅ¡echny typy autožárovek, které jsou zapotÅ™ebí v osobních i nákladních automobilech. Velký zájem o tyto výrobky prokazuje i poÄet prodaných kusů a pozitivní recenze zákazníků.
W5W – nejvÄ›tší pozornost obrací Å™idiÄi a provozovatelé vozidel na žárovky do pÅ™edních svÄ›tlometů, a to zejména na typy pro tlumená a dálková svÄ›tla. Pozornost vÅ¡ak také vyžadují i parkovací svÄ›tla, která chrání vůz pÅ™ed srážkou s jedoucími vozidly pÅ™i parkování na Å¡patnÄ› osvÄ›tlených místech, jako jsou napÅ™. neosvÄ›tlené krajnice, kÅ™ižovatky lesních cest, parkování za mlhy a snížené viditelnosti, atp.
Mezi Å™idiÄi platí také nepsané pravidlo, kterým se vÄ›tÅ¡ina osob, usedajících za volant v ÄŒeské republice, řídí. mÄ›stský veÄerní provoz.jpgA sice, že je příliÅ¡ riskantní nakupovat žárovky do automobilu od neprověřeného výrobce. To je možné provést u motorových olejů, které musí plnit pÅ™esné specifikace, jinak by nemohly být vůbec v prodejní síti, ale u autožárovek je pro udÄ›lení homologace nutné dodržet pouze hodnotu svÄ›telného toku a barvu vyzaÅ™ovaného svÄ›tla. A tak se tedy může stát, že zatímco znaÄkový výrobce zaruÄí prvotřídní jakost a bezproblémovou reklamaci vadného kusu, u výrobků „no name“ si nemůžete být jisti ani délkou životnosti výrobku, ani reklamaÄním řízením.