Každý web je na internetu určen pro někoho a slouží k něčemu. Ale náš web je tu možná pro každého z lidí a dokáže těmto pomoci v mnoha ohledech.
Jaké máme nejrůznější vypínače
Jaké máme nejrůznější vypínače

Jaké máme nejrůznější vypínače


Nutno říci, že spínaÄe jsou jedním z nejvÄ›tších vynálezů lidstva. Mnoho lidí se na nÄ› tak nedívá, ale faktem je, že život bychom si bez nich už neumÄ›li pÅ™edstavit. Najdeme je prakticky na každém elektrickém zařízení.

Jak vlastnÄ› fungují? Princip je v podstatÄ› jednoduchý. Jejich úÄelem je spojit Äi rozpojit elektrický obvod, který do zařízení pÅ™ivádí proud.klasický vypínaÄ na rozsvÄ›cení svÄ›tla.jpg

AvÅ¡ak lidé jsou lidé a základní, jednoduchý tvar jim brzy pÅ™estal staÄit. Proto vymysleli spoustu dalších. A jako vÅ¡e, i vypínaÄe podléhají módním trendům. Cílem je vÅ¡ak vždy jednoduchost použití.

Základním typem, který najdeme například na stÄ›nách místností, využívaný například k rozsvícení lustru, je běžný pÅ™epínaÄ. BěžnÄ› najdeme dvÄ› formy tohoto typu vypínaÄe. Dříve byly ÄastÄ›jší menší, obvykle Äerné barvy, na plochém, bílém podkladu. Dnes vÅ¡ak najdeme spíše vÄ›tší typ, kdy vypínaÄ vyplňuje celý prostor a i základna je vyvýšená.

SamozÅ™ejmÄ› tento typ nenajdeme jen na stÄ›nách, nýbrž například i na starších typech vysavaÄů. Je jedním z nejspolehlivÄ›jších a nejménÄ› poruchových. PÅ™esto byl postupnÄ› nahrazován jiným typem.

Tím je tlaÄítkový spínaÄ. V souÄasné dobÄ› je k nalezení prakticky na vÅ¡ech elektrických spotÅ™ebiÄích, praÄkou poÄínaje a mikrovlnnou troubou konÄe. Jeho pÅ™edností je úspora prostoru a také to, že příliÅ¡ nevyÄuhuje do prostoru. Dá se říci, že je dnes nejpoužívanÄ›jší.

Jiným typem, který se Äasto používá, je typ otoÄný. Používá se na nÄ›kterých spotÅ™ebiÄích a jeho výhoda spoÄívá v tom, že kromÄ› samotného zapnutí je možné nastavit i intenzitu procházejícího proudu. Najdeme jen například u nÄ›kterých mixérů.otoÄný vypínaÄ na praÄce.jpg

Posledním typem, o kterém se zmíním, je typ pákový. Může se zdá, že se podobá pÅ™edchozímu, konkrétnÄ› v tom, že můžeme souÄasnÄ› nastavit i intenzitu, ale není to pravda. Pákový druh má totiž pouze nÄ›kolik nastavení, zatímco otoÄný lze volnÄ› korigovat.

Proto je pákový spínaÄ používán nejménÄ›, a to z dobrého důvodu. Tím je pÅ™edevším jeho velikost a urÄitá neohrabanost. PÅ™esto jej vÅ¡ak na urÄitých, pÅ™evážnÄ› vÄ›tších, spotÅ™ebiÄích najdete.

Tak, nyní víte o nejběžnÄ›jších druzích vypínaÄů. Dokázali byste urÄit, který je vhodný pro jakou příležitost?